Habtoor

پروژه
پرند مال

ایده اولیه

فود کورت در یک مجموعه تجاری باعث پویایی و حضور مستمر مخاطب در مجتمع می‌شود.
از ارکان‌های مهم در طراحی فود کورت، طراحی کانسپت‌های مختلف و تعریف ایده اولیه هر یک از غرفه‌ها در یک محیط است که در عین رقابت با هم دارای هم افزایی باشند.

استراتژی

در گام اول کانسپت‌های هر غرفه بر اساس مخاطبان مجموعه و اهداف فروش هر یک از غرفه‌ها توسط تیم مشاور مشخص شده، به کارفرما پیشنهاد و بر اساس آن طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران شروع می‌شود.

طرح نهایی

بر مبنای استراتژی تعریف شده و ریز فضاهای مورد نیاز هر یک از رستوران‌ها طرح نهایی شکل گرفت. طرح نهایی شامل تعریف روندها و ارتباطات فضایی می‌باشد. همچنین تکمیل نقشه‌های چیدمان تاسیسات و دیتیل‌های اجرایی خطوط پخت و کانترهای تحویل در این مرحله صورت می‌پذیرد.

درباره پروژه مجموعه پرند مال

مجموعه حبتور با استفاده از امکانات و تجربیات خود در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران، ساخت و تامین تجهیزات کافه رستوران در این مسیر گام‌هایی موثر برداشت. پرند مال اولین پاساژ و پردیس سینمایی شهرک پرند در فاز ۴ در سال ۱۳۹۷ شروع به ساخت و در سال ۱۴۰۱ افتتاح شد. با توجه به نیازهای افراد مختلفی که در طول روز به پاساژ مراجعه می‌کنند کاربری‌های مختلف برای غرفه‌های غذایی در نظر گرفته شد تا مجموعه بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خواسته‌های مشتریان در طبقات مختلف پاسخ دهد. در نتیجه این استراتژی شکل‌گیری یک کافه در طبقه همکف و ورودی پاساژ، یک طبقه فود کورت و در طبقه پشت بام کافه لوکس و باربیکیو با چشم اندازی بی‌نظیر در نظر گرفته شد.
این مجموعه توسط جناب آقای حجر که قبل‌تر تجربه کار با شرکت حبتور در قالب پروژه فنسی شهر پرند را داشتند انجام شد. پروژه‌ای که طی سالیان متمادی مجموعه غذایی برتر شهر پرند بوده و هست.
در انتها با توجه به سبک کاری خاص برندهایی که معمولا در غرفه‌ها مستقر می‌شوند، برآورده کردن نیازهای آن‌ها مستلزم ارائه برندهای با کیفیت خارجی و داخلی موجود در صنعت رستوران‌داری بود. مجموعه حبتور با استفاده از امکانات و تجربیات خود در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی آشپزخانه صنعتی، ساخت و تامین تجهیزات آشپزخانه صنعتی در این مسیر گام‌هایی موثر برداشت.

آنچه
حبتور انجام داد

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ رﺳﺎم ﺗﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺒﺘﻮر) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در اﺟﺮاى ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى رﺳﺘﻮراﻧﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﺎ چالش‌های اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ (راه اندازی و طراحی آشپزخانه صنعتی) ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ است؛ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻣﯿﺪاﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

طراحی آشپزخانه صنعتی پرد مال

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)

تیم حبتور در این پروژه همگام با مشتری از مرحله مشاوره و بازدید از پروژه، تا طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران و نظارت بر اجرا و نصب تجهیزات کافه رستوران در کنار مشتری حضور داشته است. شروع پروژه با جلسات ابتدایی بررسی پروژه آغاز شد. سپس با توجه به مختصات جغرافیایی پروژه و ایده‌های غذایی مطرح، سعی شد تا ضمن امکان‌سنجی، کانسپت مناسب جهت هر یک از واحد‌های غذایی انتخاب و به کارفرمای پروژه پیشنهاد گردد.

بعد از نهایی شدن کانسپت پیشنهادی، اعضای مستقر در دپارتمان‌های حبتور فعالیت خود را به صورت مستقل و با هدف اجرای صحیح پروژه پیش بردند.

طراحی خاص و نمایشی آشپزخانه صنعتی

همکاری تیمی افراد در حبتور با تخصص‌های مختلف موجب گردید تا امکان بررسی جوانب مختلف پروژه از دیدگاه تخصصی فراهم گردد و خطاهای احتمالی در مسیر اجرا به حداقل ممکن برسد.

دپارتمان‌های فعال در این پروژه شامل دپارتمان‌های تحقیق و توسعه، دپارتمان مشاوره و طراحی آشپزخانه صنعتی، دپارتمان ساخت، دپارتمان بازرگانی و دپارتمان نصب و خدمات پس از فروش بوده است.

طراحی آشپزخانه صنعتی
مشاوره راه اندازی آشپزخانه صنعتی پروژه پرند مال

طراحی پروژه پرند مال

شبیه‌سازی سه بعدی مجموعه جز خدماتی است که در مسیر طراحی آشپزخانه صنعتی و اجرا پروژه صورت می‌گیرد. خروجی‌های این بخش باعث می‌شود تجربه فضای مورد بحث پیش از اجرا مجدد بررسی گردد و خطاهای احتمالی اصلاح گردد.
شبیه‌سازی قسمت آشپزخانه در تیم فنی مهندسی حبتور با برنامه‌هایی چون تری‌دی مکس و اسکچ آپ و نرم افزارهای مربوطه انجام می‌پذیرد.

بـــرای مشـــاوره و طـــراحی تمــــاس بگیــــرید


شرکت حبتور با بیش از یک دهه تجربه در انجام پروژه‌های بزرگ و متنوع در زمینه طراحی و راه اندازی آشپزخانه صنعتی و تامین تجهیزات کافه و رستوران، آماده مشاوره، اجرا و راه اندازی کافه، رستوران و یا فست فود شماست.
برای مشاوره رایگان همین حالا با ما تماس بگیرید.

مراحل ساخت و انتهایی پروژه پرند مال

عکس‌ها مربوط به مراحل سفتکاری مجموعه می‌باشد. بررسی زیر ساخت‌ها و ارائه راه‌حل‌ها از این مرحله و قبل‌تر شروع شد. حضور تیم حبتور در این مرحله وارد فاز ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی از کاربران مستقر در غرفه‌ها شده است. خدماتی که تا زمانی که مجموعه پا برجاست استمرار خواهد داشت.

Consultation

رزرو وقت مشاوره