Habtoor

پروژه
هتل رزنار تفت

ایده اولیه

هتل‌های کوچک و بوتیک هتل‌ها نقش مهمی در پاسخگویی به نیازهای مسافران و توریست‌ها دارند. واحدهای غذایی موجود در این نوع هتل‌ها در عین دارا بودن استانداردهای بین المللی دارای رنگ و بوی بومی می‌باشد.

استراتژی

بررسی و تحلیل دقیق منطقه جغرافیایی و تعریف روندها با در نظر گرفتن استانداردها از دغدغه‌های اصلی تیم طراحی بوده است. طراحی بوفه صبحانه جهت سرویس دهی در زمان صبح و راه اندازی رستوران ایتالیایی، ایرانی، کافی‌شاپ و فضاهای عمومی غذایی جهت سرویس دهی در مناسبت‌های خاص از سناریوهای تعریف شده در فرآیند طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران و اجرا بوده است.

طرح نهایی

بر مبنای استراتژی تعریف شده و ریز فضاهای مورد نیاز هر یک از ر

بر مبنای استراتژی تعریف شده و ریز فضاهای مورد نیاز هر یک از رستوران‌ها طرح نهایی شکل گرفت. طرح نهایی شامل تعریف روندها و ارتباطات فضایی می‌باشد. همچنین تکمیل نقشه‌های چیدمان تاسیسات و دیتیل‌های اجرایی خطوط پخت و کانترهای تحویل در این مرحله صورت می‌پذیرد.

ستوران‌ها طرح نهایی شکل گرفت. طرح نهایی شامل تعریف روندها و ارتباطات فضایی می‌باشد. همچنین تکمیل نقشه‌های چیدمان تاسیسات و دیتیل‌های اجرایی خطوط پخت و کانترهای تحویل در این مرحله صورت می‌پذیرد.

درباره پروژه هتل رزنار تفت

مجموعه حبتور با استفاده از امکانات و تجربیات خود در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، طراحی آشپزخانه صنعتی رستوران، ساخت و تامین تجهیزات کافه رستوران در این مسیر گام‌هایی موثر برداشت. هتل رزنار تفت واقع در یزد شهری مذهبی با جاذبه‌های گردشگری فراوان واقع شده است. با توجه به کاربری و تعداد مهمانان در نظر گرفته شده برای هتل در طبقه زیرزمین، اتاق بازی و کافه‌ای مختصر برای مهمانان این فضا، لاندری برای سرویس به اتاق‌ها، انبارها برای دپوی مواد مصرفی هتل و بخش آماده‌سازی برای دو قسمت رستوران ایرانی و رستوران ایتالیایی در طبقه منفی ۱ در نظر گرفته شد. در طبقه همکف رستوران ایرانی که سرویس دهی ۲۴ ساعته برای آن در نظر گرفته شده و همچنین برای صبحانه بوفه و املت بار را دارا می‌باشد در نظر گرفته شده است. حیاط جهت تاکید بیشتر و پیوند بین مهمانان و فضای هتل استفاده شد. یکی از ملزومات آن وجود فضایی برای سرویس دهی به مهمانان حیاط در پیک‌های کاری و استفاده از بوی مطبوع غذا جهت جذب آن‌هاست که منجر به شکل‌گیری رستوران باربیکیو در حیاط با دستگاه‌های خاص شد. 

آنچه
حبتور انجام داد

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ رﺳﺎم ﺗﮏ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺒﺘﻮر) ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ در اﺟﺮاى ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى رﺳﺘﻮراﻧﻰ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر، ﺑﺎ چالش‌های اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ (راه اندازی و طراحی آشپزخانه صنعتی) ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ است؛ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﭘﺮوژه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و رﺟﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻣﯿﺪاﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﻰ اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)

تجهیزات انحصاری (ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوژه-ﺳﻔﺎرشی-اﺧﺘﺼﺎصی)

تیم حبتور در این پروژه همگام با مشتری از مرحله مشاوره و بازدید از پروژه، تا طراحی آشپزخانه صنعتی و نظارت بر اجرا و نصب تجهیزات کافه رستوران در کنار مشتری حضور داشته است. شروع پروژه با جلسات ابتدایی بررسی پروژه آغاز شد. سپس با توجه به مختصات جغرافیایی پروژه و ایده‌های غذایی مطرح، سعی شد تا ضمن امکان‌سنجی، کانسپت مناسب جهت هر یک از واحدهای غذایی انتخاب و به کارفرمای پروژه پیشنهاد گردد. بعد از نهایی شدن کانسپت پیشنهادی، اعضای مستقر در دپارتمان‌های حبتور فعالیت خود را به صورت مستقل و با هدف اجرای صحیح پروژه پیش بردند.

طراحی خاص و نمایشی آشپزخانه صنعتی

همکاری تیمی افراد در حبتور با تخصص‌های مختلف موجب گردید تا امکان بررسی جوانب مختلف پروژه از دیدگاه تخصصی فراهم گردد و خطاهای احتمالی در مسیر اجرا به حداقل ممکن برسد.

دپارتمان‌های فعال در این پروژه شامل دپارتمان‌های تحقیق و توسعه، دپارتمان مشاوره و طراحی آشپزخانه صنعتی، دپارتمان ساخت، دپارتمان بازرگانی و دپارتمان نصب و خدمات پس از فروش بوده است.

طراحی آشپزخانه صنعتی
پلان طراحی آشپزخانه صنعتی

طراحی هتل رزنار تفت

شروع فرایند از اتدهای اولیه شروع و به طرح نهایی رسیده است.

مزیت این فعالیت در دپارتمان طراحی رسیدن به طرح نهایی در قالب بررسی طرح‌های مختلف بر روی کاغذ و نهایی شدن ایده اصلی در قالب نقشه بوده است. همچنین پاسخ دادن به چالش‌هایی چون کمبود فضا برای آماده‌سازی در این مرحله مورد توجه قرار گرفت و با مطرح شدن در جلسات مختلف در قالب فضاهایی در قسمت پارکینگ به آن پاسخ داده شد.

بـــرای مشـــاوره و طـــراحی تمــــاس بگیــــرید


شرکت حبتور با بیش از یک دهه تجربه در انجام پروژه‌های بزرگ و متنوع در زمینه طراحی و راه اندازی آشپزخانه صنعتی و تامین تجهیزات کافه و رستوران، آماده مشاوره، اجرا و راه اندازی کافه، رستوران و یا فست فود شماست.
برای مشاوره رایگان همین حالا با ما تماس بگیرید.

Gallery

رندر پروژه هتل رزنار تفت

باتوجه با اینکه این پروژه در مرحله اجرا است، امکان قرارگیری عکس‌های نهایی از این پروژه رستورانی وجود ندارد.

طراحی رستوران‌های پروژه آشپزخانه صنعتی هتل رزنار تفت

نقشه چیدمان طبقه منفی یک بیانگر محل قرارگیری فضاهای آماده‌سازی کلی و انبارها و سردخانه‌ها و آشپزخانه مرکزی جهت تولید انبوه می‌باشد. همچنین قسمتی از واحدهای خدماتی و تفریحی این هتل در این تراز ارتفاعی قرار گرفته است.

Consultation

رزرو وقت مشاوره