Habtoor

آنچه که میتواند به عنوان یک تجربه ناخوشایند به هنگام غذا خوردن در رستوران ها شکل گیرد؛ بوی بد و ماندگار غذا در سالن اصلی است.

هوای تازه

آنچه که میتواند به عنوان یک تجربه ناخوشایند به هنگام غذا خوردن در رستوران ها شکل گیرد؛ بوی بد و ماندگار غذا در سالن اصلی است.

در این راستا؛ همچنین اگر رستوران‌ها نتوانند سیستم تهویه مطبوعشان را متناسب با هریک از قسمت‌های عملیاتی خود تنظیم کنند، امکان دارد هزینه و انرژی زیادی را هدر دهند. نظر به اهمیت دانش در این بخش سعی در ایجاد آگاهی های اولیه به این منظور گردیده است.

هوای تازه (Make-up air) چیست؟

هوای تازه برای سیستم تهویه یک امر ضروری به شمار می رود. هوای تازه به هوایی گفته می شود که به صورت مکانیکی از طریق هود های استاندارد، فن و یا کولر آبی تولید می شود. هوای تازه وارد محیط می شود و جایگزین هوای اگزاست شده (Exhaust air) از محیط است، این امر باعث برقراری تعادل و ایجاد هوای مطبوع در محیط می شود.

چه زمانی به هوای تازه (Make-up air) نیاز است؟

 اگر میزان هوای اگزاست شده از 1500 CFM بیشتر شود محیط به هوای تازه نیاز پیدا می کند. مهندسان مکانیک توصیه می کنند که نسبت هوای تازه به هوای اگزاست شده ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد. سیستم هوای اگزاست و هوای تازه بهتر است به صورت یکپارچه باشند.

برای جلوگیری از انتشار هوا و بو از سمت آشپزخانه به سالن اصلی، مطلوب است که آشپزخانه در زیر یک فشار منفی بسیار کمی قرار گرفته باشد، به این معنی که میزان هوای اگزاست شده بیشتر از میزان هوای تازه باشد.

ایده آل ترین مکان برای جانمایی هوای تازه (Make-up air)

ایده آل ترین حالت برای جانمایی سیستم هوای تازه نقطه ای در داخل هود و یا در نزدیکی هود می باشد تا هوای مطبوع از محیط خارج نشود، حداقل مقدار برای این فاصله ۳ متر می باشد. سیستم تهویه مطبوع نیز می تواند به عنوان یک منبع هوای تازه در نظر گرفته شود، با هر تن سیستم تهویه مطبوع 400 CFM از هوا تامین می شود.

هوای تازه

گرد آوری مهشید ذوالفقاری

our projects

برخی از پروژه‌های ما

Services

خدمات حبتور